Programsko sučelje aplikacije (API)

Hašek profesionalnim korisnicima omogućuje spajanje na jezgrenu uslugu putem aplikacijskog programskog sučelja. Zahtjev se šalje putem protokola HTTPS, metodom POST. Odgovor se šalje u tekstnom formatu JSON.

Format zahtjeva klijentske strane

POST zahtjev postavlja se na resurs https://ispravi.me/api/ispravi.pl. Zahtjev sadrži sljedeće parametre:

textarea=<tekst za provjeru>

Tekst za provjeru šalje se kodiran u formatu UTF-8.

context=(on|off)

on – tražena je kontekstna provjera teksta
off – tražena je standardna provjera teksta (default)

app=<identifikator korisnika>

Jedinstveni identifikator korisnika usluge – registrirajte svoj API-ključ.

Primjer zahtjeva:

POST /api/ispravi.pl HTTP/1.1
Host: ispravi.me
...
<prazni red>
textarea=pogrešon+napsiana+rijeć&context=on&app=ASDAAF-DAAA-AFASD-DAFDASA

Format odgovora poslužiteljske strane

Odgovor poslužitelja šalje se u formatu JSON. Odogovor je opisan u primjeru ispod:

{
  "request" : {
   "textlength" : <duljina obrađenog teksta>,
   "remoteip" : <ip_adresa_klijenta>,
   "key" : <identifikator korisnika>, 
   "newuser" : <true|false>,    # novi korisnik?
   "contextual" : <true|false>,   # tražena kontekstualna provjera?
   "from" : <mreža_korisnika>,
   "session" : <identifikator sjednice>,
   "contenttype" : <mime-type zadanog teksta> 
  },
  "status" : {
   "time" : <vrijeme obrade u sekundama>,
   "text" : <tekstni status obrade>,
   "href" : <URL na objašnjenje pogreške>,
   "code" : <brojčani status obrade>
  },
  "response" : {
   "errors" : <broj grešaka>,
   "error" : [
     {
      "suspicious" : <sumnjiva riječ>,
      "length" : <duljina pogrešne riječi>,
      "suggestions" : [
        <lista predloženih ispravaka>
      ],
      "occurrences" : <broj takvih pogrešaka>,
      "position" : [
        <indeksi na kojima se nalazi pogrešno napisana riječ, prvi znak je 0>
      ],
      "class" : (extreme|major|moderate|minor|unclassifiable|case-mix|alphanum-mix|grammar|pleonasm) 
     },
     {
      # ponavlja se za svaku pogrešku
     },
   ]
  }
}