Novo ime i korisničko sučelje usluge

Nakon nekoliko godina osvježeno je i integrirano sučelje usluge i promijenjen njen naziv. Sustav je dugo testiran, međutim, mogući su problemi pri korištenju i provjeri teksta.

Ako primijetite da rezultati koje ste dobili nisu dobri ili uočite pogrešku u radu usluge, javite nam se elektroničkom poštom. Navedite do kakve je greške došlo te svakako priložite tekst koji ste slali na obradu.

Ispravi.Me

Ispravi.me novi je naziv web-sučelja usluge strojne provjere pravopisa. Sučelje osigurava upisivanje, uređivanje, provjeru i ispravljanje teksta. Aplikaciju je moguće konfigurirati tako da se provjera pravopisa pokreće automatski prilikom operacije copy/paste, a  ispravljeni tekst može se automatski upisati u clipboard za daljnje korištenje u drugim aplikacijama. Također, omogućeno je stvaranje i održavanje vlastitog rječnika.

Hascheck

Hascheck [Hašek] je pogonski alat koji obavlja provjeru pravopisa. On se nalazi u pozadini (na poslužitelju) i obrađuje tekstove koje zaprima na provjeru. Rezultate vraća aplikaciji korisnika u odgovarajućem formatu. Moguć je pristup usluzi iz vlastitih aplikacija. Krajnjem je korisniku nevidljiv.

Stari Hašek

Nekadašnje korisničko sučelje koje je nudilo rudimentarnu provjeru pravopisa (tzv. “stari Hašek”) ugašeno je. Sva funkcionalnost prisutna je u novom sučelju. Stari Hašek već se godinama nije održavao i vrijeme ga je pregazilo, iako ga je po inerciji koristio znatan broj korisnika.