Preminuo Šandor Dembitz, autor Hašeka

U Zagrebu je u nedjelju, 11. veljače 2024. godine, samo dan prije svog 73. rođendana, preminuo Šandor Dembitz, umirovljeni izvanredni profesor i djelatnik Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja FER-a, autor Hrvatskog strojnog provjernika pravopisa Haschecka.

Iskreno mu zahvaljujemo na njegovom vizionarskom doprinosu u razvoju i promociji jezičnih tehnologija, posebno na njegovoj predanosti razvoju usluge strojne provjere pravopisa, koja je značajno unaprijedila pejzaž jezičnih tehnologija hrvatskog jezika, a koja krajem ožujka obilježava 30 godina postojanja.

Velika mu hvala na svemu što je učinio za Fakultet i za Zavod. U ime Uprave FER-a, Zavoda te svih zaposlenika izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima.

Neka počiva u miru. Informacije o pogrebu objavit ćemo naknadno.

Šandor Dembitz rođen je 12. veljače 1951. godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Studij elektrotehnike upisao je 1969. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao u prosincu 1973. na smjeru Elektronika, usmjerenje Telekomunikacije i informatika. Poslijediplomski studij upisao je na ETF-u 1974. god. Magistrirao je s radom “Analiza jezika za komunikaciju s procesorski upravljanim telekomunikacijskim sistemom” u travnju 1981. godine, pod mentorstvom profesora M. Tkalića. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Automatizacija postupaka otkrivanja grešaka u tekstu u novim telekomunikacijskim službama” obranio je u prosincu 1993., pod mentorstvom prof. dr. sc. Enver Šehović.

Rad na Elektrotehničkom fakultetu započeo je 1. veljače 1974. godine na grupi predmeta Osnove elektrotehnike, prvo u zvanju asistenta, zatim u zvanju znanstvenog asistenta od listopada 1981. te u zvanju višeg asistenta od veljače 1997. Za docenta je izabran u siječnju 1999., a za izvanrednog profesora u ožujku 2004. godine.

Od 1974. do 1997. znanstvenu i stručnu djelatnost ostvaruje radom na projektima vezanim uz Zavod za telekomunikacije FER-a. Autor je, odnosno suautor sedamdesetak znanstvenih radova te tridesetak stručnih radova (članaka, studija, elaborata, ekspertiza). Sudjelovao je s radovima na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Najvrjednije istraživačko i razvojno postignuće Šandora Dembitza je Hascheck [Hašek], računalna usluga za strojnu provjeru teksta pisanog hrvatskim jezikom, danas dostupan na adresi ispravi.me. Hašek je prvi javni hrvatski spellchecker. Njegovu vrijednost potvrđuje i činjenica da mu je bila povjerena strojna provjera teksta Hrvatskog leksikona, kapitalnog djela hrvatske kulture. Hašekovo bavljenje Hrvatskim leksikonom prvi je slučaj sustavne strojne provjere teksta u slavenskim leksikografijama.

S uspostavom Republike Hrvatske intenzivnije se javno angažira. Na lokalnim izborima 1995. izabran je za vijećnika Skupštine grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije. Za vijećnika Skupštine grada Zagreba ponovno je izabran i na izborima 1997. U svojstvu vijećnika obavlja niz javnih poslova, od kojih valja istaknuti članstvo u Povjerenstvu za dodjelu stipendija grada Zagreba u pet uzastopnih mandata (1996. – 2000.).